Новини

Поздравителни адреси

ОБК получи поздравителни адреси от:

Асоциация на индустриалния капитал в България

Варненски свободен университет

Висше училище по агробизнес и регионално развитие

Мария Габриел

Министерство на външните работи

Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на икономиката

Министерство на туризма 

   

 

 

Назад