Награди

19.30 – 21.00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ на Обединени Бизнес Клубове за подкрепа на малкия и средния бизнес в България

Ще бъдат връчени награди в следните категории:

1. Държавни институции в подкрепа на малкия и средния бизнес;

2. Местни власти (общини) в подкрепа на малкия и средния бизнес;

3. Финансови институции в подкрепа на малкия и средния бизнес;

4. Медии в подкрепа на малкия и средния бизнес;

5. Големи компании в подкрепа на малкия и средния бизнес;

6. Най-добра иновативна микро, малка или средна компания;

7. Най-бързо развиваща се микро, малка или средна компания;

8. Социално отговорна микро, малка или средна компания;

9. Женско предприемачество.