Организатори

Балканска конференция на МСП – София 2018, е с мото: “Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация” и се организира от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на “Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия” (ИАНМСП) и “Българска агенция за инвестиции” (БАИ) при Министерство на Икономиката.

                      

 

Веселин Халачев

Веселин Халачев

Габриела Козарева

Габриела Козарева

Стамен Янев

Стамен Янев