Участници

Ще имате уникалната възможност да се срещнете с над 100 представители на МСП от Румъния, Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Черна гора, както и от Италия, Австрия и Украйна, и с над 300 представители на МСП от България.

В зависимост от Вашия интерес, ще Ви направим конкретни срещи с фирми от различни сектори - земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм, транспорт, текстилна промишленост, информационни технологии, машиностроене, химическа промишленост и други.

Само на Балканската конференция на МСП ще можете да намерите клиенти, партньори и инвеститори от толкова много държави.

Официални гости на събитието ще бъдат представители на българските власти, Европейския парламент, Европейската комисия, посланици, представители на местни и европейски бизнес организации и търговски камари.